E thjeshtë për të aplikuar

Ju nevojitet vetëm të vendosni informatat tuaja që aplikacioni të përfundojë me sukses.

Vetëm 5 minuta

I gjithë aplikimi do të marrë vetëm 5 minuta të kohës suaj.

Tërësisht online

Kompletoni aplikimin tuaj tërësisht online dhe vizitoni degën vetëm për të nënshkruar kontratën.

Pako Student

0,00 EUR

për muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve jashtë pakos: 2.46 euro

FSHIH DETAJET

Produktet dhe shërbimet që përfiton me pakon STUDENT:

  • Mirëmbajtja e llogarisë studentore

  • Aplikimi për Raiffeisen Plus

  • Mirëmbajtja e Raiffeisen Plus

  • Pagesat brenda vendit përmes Raiffeisen Plus

  • Lëshimi i debit kartelës

  • Tërheqje në bankomatët e Bankës Raiffeisen

  • Deponim në bankomatët e Bankës Raiffeisen

  • Pagesat në POS terminale brenda vendit

  • Pagesat në POS terminale jashtë vendit

  • Blerjet në dyqanet online

Pyetje të shpeshta

Të gjithë shtetasit rezident të Kosovës mund të aplikojnë online për hapje të llogarisë bankare.
Informatat dhe dokumentet të cilat kërkohen për hapje online të llogarisë bankare janë:
• Informata mbi adresën e vendbanimit,
• Informata mbi dokumentin e identifikimit: letërnjoftimin apo pasaportën,
• Informata mbi arsyen e hapjes së llogarisë?
Llogaria aktivizohet pas nënshkrimit të kontratës mbi hapjën e llogarisë bankare në degën e bankës. Ju lutem sigurohuni që gjatë vizitës në degën e bankës, të keni me vete dokumentin identifikues (letërnjoftimin apo pasaportën valide) si dhe dëshmi mbi vendbanimin jo më e vjetër se 3 muaj.
Afati i kërkuar për aktivizim të llogarisë është 30 ditë.
Pas kyçjes përmes kredencialeve (emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit) të dhënat e plotësuara nga ana e juaj ruhen automatikisht.

Ju lutemi konfirmoni

Ju lutemi kontrolloni dhe konfirmoni pyetjet më poshtë. Në rast se njëra nga pyetjet nuk konfirmohet procesi nuk mund të vazhdojë.


Informatat personale

Të fillojmë me disa të dhëna personale, ju lutemi plotësoni të dhënat e mëposhtme.


i
i

Informatat personale

Ju lutemi vendosni informatat në lidhje me datën dhe vendin tuaj të lindjes.


Data e lindjes:

×

Ju lutem të vizitoni degën më të afërt për të vazhduar me procesin e aplikimit.

Konfirmo kodin OTP

Do të na nevojitet të verifikojmë numrin tuaj të telefonit. Një kod 6 shifror është dërguar në numrin që keni dhënë. Ju lutemi, kontrolloni mesazhet tuaja të telefonit dhe shkruani kodin e pranuar.


Nuk e keni pranuar kodin? Kliko këtu dhe ne do ta dërgojmë përsëri.

Cakto fjalëkalimin

Krijoni fjalëkalimin të cilin do ta shfrytëzoni në të ardhmen për t'u kyçur në këtë platformë.


i
i

Shfrytëzoni email adresën e shënuar dhe fjalëkalimin e krijuar për qasje në të ardhmen në këtë platformë.

Informatat mbi dokumentin

Tani duhet vendosur informatat mbi dokumentin tuaj të identifikimit.
Ju lutemi vendosni të dhënat e nevojshme.


i

Data e lëshimit:

Data e skadimit:


Informatat mbi adresën

Ju lutemi shkruani informatat në lidhje me adresën tuaj të përhershme dhe adresën tuaj aktuale nëse është e ndryshme nga adresa e përhershme.


Detajet e adresës suaj të përhershme:

i
i

Ju lutemi shkruani detajet në lidhje me adresën tuaj aktuale: